SONY

Liên hệ : 1900.2667
Loại sản phẩmSửa mất sóng Nhà sản xuấtSONY
500.000 Đ
Loại sản phẩmSửa mất nguồn Nhà sản xuấtSONY
4.000.000 Đ
Loại sản phẩmThay màn hình Nhà sản xuấtSONY
550.000 Đ
Loại sản phẩmThay pin Nhà sản xuấtSONY
600.000 Đ
Loại sản phẩmSửa mất rung Nhà sản xuấtSONY
630.000 Đ
Loại sản phẩmSửa mất sóng Nhà sản xuấtSONY
800.000 Đ
Loại sản phẩmSửa Camera trước Nhà sản xuấtSONY
2.900.000 Đ
Loại sản phẩmSửa Camera sau Nhà sản xuấtSONY
Liên hệ : 1900.2667
Loại sản phẩmSửa mic Nhà sản xuấtSONY
2.200.000 Đ
Loại sản phẩmSửa mất rung Nhà sản xuấtSONY
1.800.000 Đ
Loại sản phẩmSửa mất sóng Nhà sản xuấtSONY
700.000 Đ
Loại sản phẩmSửa nút âm lượng Nhà sản xuấtSONY
450.000 Đ
Loại sản phẩmSửa Camera trước Nhà sản xuấtSONY
130.000 Đ
Loại sản phẩmSửa Camera sau Nhà sản xuấtSONY
Liên hệ : 1900.2667
Loại sản phẩmSửa dây nguồn đuôi sạc Nhà sản xuấtSONY
Loại Sản Phẩm
MỨC GIÁ